Atrium Ljungberg Logotyp

Samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

KORT OM OSS

HÅLLBARHET – MED OMSORG OM MÄNNISKA OCH MILJÖ

Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer och fastigheter där människor ska leva, arbeta och vistas i många år framöver. Därför har vi ett långsiktigt, ansvarstagande perspektiv när vi äger, bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter och stadsdelar.

Läs mer på vår hemsida

Vi finansierar Natur och Miljöboken i era kommuner