KOMMUNIKATIONSMATERIAL

FÖR SAMARBETSPARTNERS, FINANSIÄRER, PRESS OCH MEDIA

Här hittar du logotyper och bildmaterial för publicering i press. Har du frågor om våra läromedelsserier och vår verksamhet eller söker efter mer material är du alltid välkommen att kontakta oss.

TACK FÖR ERT ENGAGEMANG!

KOMMUNICERA ER MEDVERKAN

Den här informationen är tänkt till dig som utformar er verksamhets budskap. För att utforma ert budskap vill vi gärna berätta lite om vår produkt, dess målgrupp och de riktlinjer ni som medverkande verksamhet, och vi som ansvarig utgivare och förlag måste tänka på.

Tillsammans har vi ett stort ansvar att se till att budskapen tilltalar den målgrupp som vi anser är den viktigaste av alla, nämligen barnen som ska jobba med materialet i skolan.

I Sverige gäller extra hårda regler för marknadsföring mot denna grupp då de ännu inte utvecklat ett kritiskt tänkande och därför inte kan värja sig eller ta ställning till kommersiella budskap på samma sätt som vuxna. Därför tillåter vi inte produktreklam eller budskap som tilltalar barnens direkta eller indirekta köpkraft.

Vi hoppas och tror att du som valt att medverka till utgivning av Natur och Miljöboken har gjort det därför att du precis som vi tycker att det är viktigt att skolbarnen får en bra utbildning inom området natur och miljö. Vi tror att alla vinner på att vi kommunicerar just detta, dvs ett budskap som säger något om din verksamhets engagemang för miljön.

Om din organisation medverkar så kan du även finna sigill och kommunikationsmaterial här.

TIPS, RIKTLINJER OCH KOMMUNIKATION

För att kommunicera på rätt sätt så har vi samlat informationen i dokument som du kan ladda ner:

LOGOTYPER

Ladda ned de logotyper du behöver, dom ligger som både en skalbar vector (.eps) för tryck samt även en anpassad för webb i formatet (.png)

BILDARKIV

Ladda ned de pressbilder du behöver, klicka på bilden du vill ha och sen den i originalformat, välj spara som. Bilder i PNG.

Bild böcker 2020
Bild på Natur och Miljöbokens böcker 2020
Bild på barn som studerar blomma
Barn som studerar en blomma i naturen.
Bild elevböcker och handledningar
Bild på elevböcker och handledningar Natur och Miljöboken
Stilbild Natur och Miljöboken
Bild med miljötema
Digital och analog Natur & Miljöbok
Allmän bild med skrivtavla