Svenska Kunskapsförlaget

Svenska Kunskapsförlaget AB Logotyp

Nu finns miljöböckerna även i digital form

Bakom den här webbplatsen och läromedelsserien Natur & Miljöboken står Svenska Kunskapsförlaget AB. Vi är ett helt oberoende och politiskt obundet företag, grundat 1993.

Vi på Svenska Kunskapsförlaget AB är stolta över att tillhandahålla den tryckta och digitala utbildningsserien ”Natur & Miljöboken” kostnadsfritt till elever och lärare.

Vårt uppdrag sträcker sig bortom att bara distribuera material; det handlar om att utrusta dagens elever och lärare med verktyg för en hållbar framtid.


Genom att genomföra utgivningen av både den tryckta boken och det digitala lärarrummet, fyllt med omfattande undervisningsmaterial, förser vi utbildningsgemenskapen med resurser som främjar förståelse och engagemang för natur och miljö. Vår vision är att inspirera till lärande och handling, och vi är fast beslutna att bidra till en mer hållbar framtid genom utbildning.

Genom att erbjuda ”Natur & Miljöboken” och ”Miljöböckerna.se” kostnadsfritt, strävar vi efter att minska trösklarna för tillgång till högkvalitativt utbildningsmaterial om viktiga ämnen som hållbarhet, ekologi och klimatförändringar. Vi ser fram emot att fortsätta stödja elever och lärare på deras resa mot en mer medveten och hållbar livsstil.

Vår vision sedan 1993

Med vår samtids klimatproblematik och de allvarliga konsekvenser som redan nu är vardag i många av världens länder, är natur- och miljökunskap en vetskap vars vikt aldrig kan betonas nog. Synen på miljöfrågor och dess aktualitet märks även i den nuvarande läroplanen.

Vår vision är därför att kunna erbjuda landets mellanstadieklasser ett ständigt aktuellt, och inspirerande, läromedel i enlighet med Skolverkets fastställda läroplan.

Vi vill vara ett stöd, tillgång och resurs för de lärare som bär det betydelsefulla uppdraget att utbilda framtida generationer.

Det är definitivt en fördel att varje barn får ett eget exemplar och att de kan få ta hem boken när läsåret är slut, då fortsätter diskussionen hemma om en hållbar livsstil.

Lärare 2020

Varje år så är det alltid något som tas upp som jag själv inte tänkt på och som inte heller återfinns i vårt huvudläromedel och det är precis så jag tycker att Miljöboken ska vara; grundläggande men alltid med något extra nytt.”

Lärare från Härryda