< Tillbaka till startsidan

Bakom den här webbplatsen och läromedelsserien Natur & Miljöboken står Svenska Kunskapsförlaget AB. Vi är ett helt oberoende och politiskt obundet företag, grundat 1993.

Genom att ge ut pedagogiska läromedel och material vill vi vara en bidragande kraft i samhället för en hållbar utveckling. Vår utgivning bygger på samverkan med kommuner, näringsliv, myndigheter och organisationer. Tack vare våra samarbetspartners kan vi ge ut våra läromedel och böcker till grundskolans årskurs 4-6.

Logotyp Svenska Kunskapsförlaget

”Om du tror att det är dyrt att hindra klimatförändringarna, borde du testa att låta bli att göra det.”

Dr. Richard Gammon

Vision

Med vår samtids klimatproblematik och de allvarliga konsekvenser som redan nu är vardag i många av världens länder, är natur- och miljökunskap en vetskap vars vikt aldrig kan betonas nog. Synen på miljöfrågor och dess aktualitet märks även i den nuvarande läroplanen Lgr 11, där miljömålen fått ett generösare svängrum än i den föregående läroplanen – Lpo 94.

Vår vision är därför att kunna erbjuda landets mellanstadieklasser ett ständigt aktuellt, och inspirerande, läromedel i enlighet med Skolverkets fastställda läroplan.

Vi vill vara ett stöd, tillgång och resurs för de lärare som bär det betydelsefulla uppdraget att utbilda framtida generationer.

”Miljön är människans första rättighet”

Ken Saro-Wiwa

header image

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Copyright © 2020 Kunskapsförlaget

Design by Sweetcreatives