Svenska Kunskapsförlaget

Nu finns miljöböckerna även i digital form

Bakom den här webbplatsen och läromedelsserien Natur & Miljöboken står Svenska Kunskapsförlaget AB. Vi är ett helt oberoende och politiskt obundet företag, grundat 1993.

Genom att ge ut pedagogiska läromedel och material vill vi vara en bidragande kraft i samhället för en hållbar utveckling. Vår utgivning bygger på samverkan med kommuner, näringsliv, myndigheter och organisationer. Tack vare våra samarbetspartners kan vi ge ut våra läromedel och böcker till grundskolans årskurs 4-6

Svenska Kunskapsförlaget AB Logotyp

Vår vision sedan 1993

Med vår samtids klimatproblematik och de allvarliga konsekvenser som redan nu är vardag i många av världens länder, är natur- och miljökunskap en vetskap vars vikt aldrig kan betonas nog. Synen på miljöfrågor och dess aktualitet märks även i den nuvarande läroplanen.

Vår vision är därför att kunna erbjuda landets mellanstadieklasser ett ständigt aktuellt, och inspirerande, läromedel i enlighet med Skolverkets fastställda läroplan.

Vi vill vara ett stöd, tillgång och resurs för de lärare som bär det betydelsefulla uppdraget att utbilda framtida generationer.

Det är definitivt en fördel att varje barn får ett eget exemplar och att de kan få ta hem boken när läsåret är slut, då fortsätter diskussionen hemma om en hållbar livsstil.

Lärare 2020

Varje år så är det alltid något som tas upp som jag själv inte tänkt på och som inte heller återfinns i vårt huvudläromedel och det är precis så jag tycker att Miljöboken ska vara; grundläggande men alltid med något extra nytt.”

Lärare från Härryda