Genom Natur och Miljöboken - lär vi våra barn,
deras familjer om naturen och en hållbar livsstil!

Natur & Miljöboken är en gåva till över 200 000 elever!

Varje mellanstadieelev i de kommuner som tar emot Natur & Miljöboken får en tryckt eller digital bok som gåva.

Våra böcker är en tredelad läromedelsserie som eleverna erhåller i årskurs 4, 5 och 6.  Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

Vi har även skapat en 64-sidig lärarhandledning till varje bok så att varje lärare kan använda boken i sin undervisning innan boken ska tas med hem. I hemmet fortsätter övningar och diskussioner för en hållbar livsstil.

Årligen distribuerar vi 200 000 elevböcker och handledningar i över 170 svenska kommuner

Vi samarbetar med
Svenska Kunskapsförlaget

Vi stödjer och medverkar till höstens utgivning av Natur & Miljöboken i hela Sverige

Lokala företag gör NMboken möjlig!

Kontakta oss