Natur & Miljöboken lär barn och familjer
om vårt klimat samt en hållbar livsstil

SE VILKA SOM VANN ÅRETS KLASSTÄVLING!

I Natur & Miljöbokens årliga klasstävling som anordnas tillsammans med Miljömärkningen Svanen och Håll Sverige Rent, var årets uppdrag att skapa uppfinningar och snilleblixtar. Klasserna fick skapa fritt och hade utgångspunkt i det Globala målet nr 9 - nya idéer och innovationer är grunden för hållbara lösningar, på detta sätt skapas nya möjligheter och bidrar till en användning av resurser. Tack till er alla barn som har bidragit i år, ni är fantastiska! Miljön och klimatet behöver era innovativa tankar och idéer så fortsätt att uppfinna!

Varje mellanstadieelev i de kommuner som tar emot Natur & Miljöboken får en tryckt eller digital bok som gåva.  

Våra böcker är en tredelad läromedels-serie som eleverna erhåller i årskurs 4, 5 och 6. 

Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande klimatsmart utbildning för eleverna.

Hela vår utgivning är möjlig genom samarbete mellan kommun, skola och näringsliv.

Våra tryckta böcker

Här kan du se våra kostnadsfria böcker och se utdrag ur dessa. De är anpassade för Lgr22 och uppdaterade med Globala målen!

Våra digitala läromedel

Steg 3 är digitalt

Läs mer om vår helt kostnadsfria, digitala läromedel och registera dig på miljöböckerna.se

Nu finns miljöböckerna även i digital form

Vi samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

Vi stödjer och medverkar till utgivningen av Natur & Miljöboken i hela Sverige

Lokala företag gör NMboken möjlig!

Kontakta oss