Natur & Miljöboken lär barn och familjer
om vårt klimat samt en hållbar livsstil

Klimatsnacka med din familj!

Vår utgivning bygger på samverkan med kommuner, näringsliv, myndigheter och organisationer. Tack vare våra samarbetspartners kan vi ge ut våra läromedel och detta temamaterial till Sveriges grundskolor och familjer helt kostnadsfritt.

Varje mellanstadieelev i de kommuner som tar emot Natur & Miljöboken får en tryckt eller digital bok som gåva.  

Våra böcker är en tredelad läromedels-serie som eleverna erhåller i årskurs 4, 5 och 6. 

Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande klimatsmart utbildning för eleverna.

Hela vår utgivning är möjlig genom samarbete mellan kommun, skola och näringsliv.

Våra tryckta böcker

Här kan du se våra kostnadsfria böcker och se utdrag ur dessa. De är anpassade för Lgr22 och uppdaterade med Globala målen!

Våra digitala läromedel

Steg 3 är digitalt

Läs mer om vår helt kostnadsfria, digitala läromedel och registera dig på miljöböckerna.se

Nu finns miljöböckerna även i digital form

Vi samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

Vi stödjer och medverkar till utgivningen av Natur & Miljöboken i hela Sverige

Lokala företag gör NMboken möjlig!

Kontakta oss