Natur & Miljöboken lär barn och familjer
om vårt klimat samt en hållbar livsstil

Nu finns miljöböckerna även i digital form

Varje mellanstadieelev i de kommuner som tar emot Natur & Miljöboken får en tryckt eller digital bok som gåva.

Våra böcker är en tredelad läromedelsserie som eleverna erhåller i årskurs 4, 5 och 6.  Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande klimatsmart utbildning för mellanstadieeleverna.

Vi anpassar i år läromedelsserien för den nya läroplanen Lgr22, uppdaterar mot de Globala målen och omarbetar allt bildmaterial för att passa i både tryckt och digital form.

Vi samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

Vi stödjer och medverkar till utgivningen av Natur & Miljöboken i hela Sverige

Lokala företag gör NMboken möjlig!

Kontakta oss