Natur & Miljöboken lär barn och familjer
om naturen samt en hållbar livsstil

Nu finns miljöböckerna även i digital form

Varje mellanstadieelev i de kommuner som tar emot Natur & Miljöboken får en tryckt eller digital bok som gåva.

Våra böcker är en tredelad läromedelsserie som eleverna erhåller i årskurs 4, 5 och 6.  Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

Vi samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

Vi stödjer och medverkar till höstens utgivning av Natur & Miljöboken i hela Sverige

Lokala företag gör NMboken möjlig!

Kontakta oss