SVANEN Logotyp

Svanen

Samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget.

Sedan många år har vi samarbetat med Svanen – Nordens officiella miljömärkning som arbetar offensivt för att rädda världen lite grann varje dag.

Vi har en gemensam klasstävling varje år där vi tillsammans utser vinnarna och tanken med vår tävling är att samtliga elever i 10-12 års åldern ska kunna bidra med idéer och tankar om vår gemensamma framtid.

Vi berättar även om miljömärkningen Svanen och EU-blomman i samtliga läromedel som går ut till över 220 000 elever och lärare i Sverige.

Upptäck Svanen och EU-Blomman

SVANEN NMboken Partnership Badge

Vi samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget