Natur och miljöboken är ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom hållbar utveckling

Varje mellanstadieelev i de kommuner som tar emot Natur & Miljöboken får en tryckt eller digital bok som gåva. Våra böcker är en tredelad läromedelsserie som eleverna erhåller i årskurs 4, 5 och 6.  Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

Tema: Energi för årskurs 6 - 9

Nu finns miljöböckerna även i digital form

Tema Familj - release 2023

Nu finns miljöböckerna även i digital form

Till hösten 2023 har vi ett helt nytt material riktat till familjen! 

Miljöböckerna - vårt nya digitala läromedel

Med stor glädje lanserar vi Natur och Miljöboken i en digital version som elever och lärare i hela Sverige kan nå i vilken webbläsare som helst.

Det är lättare än någonsin att lära sig om hållbarhet, miljön och naturen!

Natur & Miljöbokens alla delar finns även som digital bok.  Besök vår andra webbplats: miljobockerna.se för att börja surfa runt i våra digitala läromedel.

TEMA: VÅR ENERGI NU OCH I FRAMTIDEN

Läromedlet består av en 32-sidig lärarhandledning och ett elevmaterial på 24 sidor. Materialet är skrivet för årskurserna 4-9, men går alldeles utmärkt att anpassa för hela grundskolan.

Elevboken ger en helhetsbild om elektricitet
och energi:


• Vad är energi egentligen – energiprincipen.
• Hur klarade vi oss innan elen uppfanns?
• De olika energiformerna.
• Hur ställer vi om till hållbar energi?
• Svenska energiuppfinningar.
• Inspiration: Plastiki, en båt av PET-flaskor
– från San Fransisco till Sydney.
• Test: Hur energismart är du?
• Inför en ny vana på 60 dagar.
• Vad gör du om det blir elavbrott?
• Skulle du kunna klara dig utan el?
• Gör en miljötidning.
• Lista alla apparater som drivs
med el eller batterier.

TEMA: MAT, DIN HÄLSA OCH MILJÖ

Läromedlet består av en 32-sidig lärarhandledning och ett elevmaterial på 20 sidor. Materialet är skrivet för årskurserna 4-9, men går alldeles utmärkt att anpassa för hela grundskolan.

Elevboken handlar om vad vi äter och hur vår matproduktion påverkar miljön:


• Våra middagsval påverkar planeten.
• Hur pratar din familj om mat?
• Livsmedelskedjan.
• Fisk, kött eller vegetariskt?
• GMO – bra eller dåligt?
• Vad betyder olika miljömärkningar?
• Hur blir det i framtiden ?
• Kan förändring vara roligt?
• Inspirerande exempel.