Personuppgiftshantering och cookies

Samtycke till behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL” och EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”.

När du kontaktar oss, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post mm till Svenska Kunskapsförlaget, önskar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Personuppgifterna behandlas först och främst för det/de ändamål som personuppgifterna har lämnats till Svenska Kunskapsförlaget, t.ex. när du skickar ett mail eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev, och för att kunna tillhandahålla tjänster som har beställts.

Genom att klicka på knappen ”aktivera alla” samtycker du till att Svenska Kunskapsförlaget behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) personuppgifter om dig, i enlighet med PuL, GDPR och vår beskrivning nedan.

Vem behandlar personuppgifterna?

Behandlingen utförs av Svenska Kunskapsförlaget AB, Org nr 556467-4991.

Rätten att ansöka om information och att få rättelse

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som behandlas. Begäran om sådan information skall göras skriftligen, vara undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer/medlemsnummer.

Begäran sänds till:
GDPR@kunskapsforlaget.se

Samtycke till cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om webbplatsens användande av cookies och vad dessa cookies används till. Besökarens samtycke krävs om inte cookies är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som besökaren uttryckligen har begärt. Du ger ditt samtycke genom att själv acceptera användandet av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil med information som används för att känna igen dig under kortare eller längre tid och används till att ge en besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande. Filen lagras på din dator och kan inte ställa till med någon skada.

Det finns två typer av cookies: Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Sådana används bara under den tid du surfar på sidan.

På sidan används också cookies för att vi skall kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats.

http://www.pts.se

 

Vill du inte acceptera cookies kan du inaktivera dessa så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Det betyder att varje gång du besöker denna hemsida behöver du acceptera eller inaktivera cookies igen.

Svenska Kunskapsförlaget och GDPR för pedagoger

Svenska Kunskapsförlaget samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna undersöka användning och distribuera läromedlet Natur & Miljöboken. Detta gör vi i egenskap av personuppgiftsansvarig. Den metodik vi tillämpar bygger på många års erfarenhet samt ett genomarbetat och systematiskt arbetssätt. Viktiga hörnstenar i Svenska Kunskapsförlagets arbete är säkerhet och integritetsaspekt i hanteringen av våra register över pedagoger

Personuppgiftsbehandling vid undersökningar

Vid undersökningsprocessen ansvarar Svenska Kunskapsförlaget för vilka personuppgifter som ska samlas in, varifrån de ska insamlas och hur behandlingen ska utföras för att undersöka användningen av Natur & Mijljöboken. Därför är vårt ställningstagande att vi på Svenska Kunskapsförlaget vid undersökningsprocessen är självständiga i förhållande till er som kommun/kund och därför ska betraktas som personuppgiftsansvariga. Därmed måste Svenska Kunskapsförlaget se till att vi har en laglig grund för behandling och att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning – GDPR. Vi informerar pedagogerna om behandlingen, inhämtar nödvändigt samtycke och ser till att pedagogerna informeras om att deras personuppgifter kan komma att överlämnas till våra samarbetspartners.
Som kommun och arbetsgivare är ni personuppgiftsansvariga för er behandling av de de personuppgifter som pedagoger lämnat till er.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål, produktion och distribution

Målet och syftet med Svenska Kunskapsförlagets verksamhet är bidra till lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner. Våra ledstjärnor och kärnvärderingar är långsiktighet, engagemang och värdeskapande då vi värdesätter våra relationer och vill skapa ett långsiktigt och kvalitativt samarbete.

Vi kan i syfte att ge er en bästa möjliga hjälp komma att behandla personuppgifter tillhörande kontaktpersoner hos er som kund. Sådana uppgifter kan innefatta namn, adress, e-post adress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för att utföra och följa upp vårt samarbete samt möjliggöra för framtida affärsrelationer.

Tveka inte att höra er till oss om ni har frågor om hur vi gjort denna intresseavvägning, eller i vissa fall gjort bedömningen att behandlingen görs med stöd av avtal.

I det fall du inte längre önskar veta mer om vår policy eller vill veta om hur vi behandlar din information, kan du kontakta oss på mejl: gdpr@nmboken.se och ange detta.

Svenska Kunskapsförlaget AB

Warfvinges väg 31, 4 tr. 112 51 Stockholm