Finansiärer till Natur & Miljöboken

Nu finns miljöböckerna även i digital form

Flera av de medverkande finansiärerna väljer att ge barnen Natur & Miljöboken i flera kommuner eller i en region. Besök gärna deras webbplatser där du hittar mer information om deras verksamhet och miljöarbete.

EN SAMVERKAN

.. mellan kommun, skola och näringsliv för att lära barn och deras familjer om en hållbar livsstil

JA!, VI SKULLE VILJA VETA MER OM HUR VI KAN STÖDJA ETT MILJÖARBETE.

Genom att medverka i Natur & Miljöboken möjliggör ni för mellanstadieelever i er kommun att kostnadsfritt få tillgång till ett faktagranskat och aktuellt NO-läromedel. Natur & Miljöboken delas årligen ut till mer än 220 000 mellanstadieelever och 17 000 lärare i ca 185 Svenska kommuner samt på Åland. 

En miljösatsning både för er samt våra kommande generationer! 

Se förslag på samarbetspartners medverkan här

När du väljer att skicka formuläret godkänner du att vi sparar dina uppgifter. Dina uppgifter kommer inte lämnas ut till andra part utan endast användas för att kunna kontakta dig i det sammanhanget du har anmält intresse. Vid registrering får du också Svenska Kunskapsförlagets nyhetsbrev.