Här har vi samlat några exempel på lokala och regionala samarbeten. När det är lokala finansiärer så syns dessa på omslagssida 4 dvs bokens baksida. Nationella och regionala finansiärer syns på omslagssida 2 dvs bokens första insida. 

Samtliga finansiärer erhåller ett utrymme att kommunicera till eleverna och deras familjer. Tillsammans har vi ett stort ansvar att se till att budskapen tilltalar den målgrupp som vi anser är den viktigaste av alla, nämligen barnen som ska jobba med materialet i skolan. Kommunicera gärna kunskapsbärande information om miljö eller ert hållbarhetsarbete.

I Sverige gäller extra hårda regler för marknadsföring mot denna grupp då de ännu inte utvecklat ett kritiskt tänkande och därför inte kan värja sig eller ta ställning till kommersiella budskap på samma sätt som vuxna. Därför tillåter vi inte produktreklam eller budskap som tilltalar barnens direkta eller indirekta köpkraft.

Vi hoppas och tror att du som valt att medverka till utgivning av Natur och Miljöboken har gjort det därför att du precis som vi tycker att det är viktigt att skolbarnen får en bra utbildning inom området natur och miljö. Vi tror att alla vinner på att vi kommunicerar just detta, dvs ett budskap som säger något om din verksamhets engagemang för miljön.

Exempel lokala samarbeten

Exempel regionala samarbeten