Samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget.

Under hösten 2021 inledes samarbete mellan Svenska Kunskapsförlaget och Våra Barns Klimat. Syftet med samarbetet är att sprida information och kunskap till Sveriges grundskoleelever. Samtidigt vill båda organisationer nå elevernas lärare och familjer för att öka kunskapen och arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Våra barns klimats Lärarbarometer

Hur ser undervisningen om klimatförändringarna ut i grundskolan? Vilka möjligheter eller hinder upplever lärarna för att undervisa och samtala med eleverna om ämnet?

De frågorna blev startskottet till Våra barns klimats Lärarbarometer – klicka på länken för att läsa mer om resultatet. Syftet med Lärarbarometern är att ta tempen på hur skolan lyfter FN:s globala mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, och vilka möjligheter som finns för att stärka undervisningen och stödet till lärarna.

Bidra med ditt perspektiv!

Nu genomförs en ny undersökning där du som lärare har möjlighet att bidra med ditt perspektiv på undervisningen om klimatförändringarna.

Läs mer om Lärarbarometern och anmäl dig till att medverka på Våra barns klimats hemsida

Vi samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget