Lärare i fokus – Adolfo i Göteborg

Adolfo Suarez har varit lärare i tolv år, varav de åtta senaste på Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Här undervisar han i spanska, religion och NO, och det var i det sistnämnda som han började arbeta med Natur & Miljöboken för fem år sedan. Vi bad honom berätta om sitt arbete med materialet.

Adolfo Suarez
Adolofo Suarez

"Koppla Natur- och Miljöboken till undervisningen utifrån eget intresse. Det finns flera ingångsvägar – biologi, ekologi, geografi, religion och samhällskunskap."

Adolfo Suarez

Hur använder du dig av Natur- och Miljöboken i undervisningen, Adolfo?
– Just nu vägleder jag klasslärarna för årskurs 5 och årskurs 6 i användning av Miljöboken. Vi jobbar mycket i fältet och med laborationer.

Waldorfpedagogiken gör mig nyfiken.
Arbetar ni på något speciellt sätt med böckerna?
Böckerna är ett komplement till undervisningen.
Till exempel temat ”vatten” kompletterar undervisningen av ”vattnets kretslopp”. ”Fotavtryck” är ett bra verktyg för att belysa ländernas ansvar gentemot den globala uppvärmningen. Indirekt kompletterar den dessutom ”kolcykeln” eller ”kolets kretslopp”. Även temat ”återvinning” och ”maten” i Steg 2 är kopplade till behovet av att hejda onödig tillverkning av exempelvis kläder samt att undvika matsvinn.

Temat ”oljeskadade fåglar” berör också behovet av användning av renare energikällor. Vi har också en ”klädbytardag” på skolan och hemkunskapsläraren som anordnar den, använder delar av Uppdrag 2 i Steg 3 inom den.

Vad tycker du är bra med vårt läromedel?
– Materialet förmedlar riktiga människor, oftast unga, som engagerar sig för miljön/demokratin, vilket är didaktiskt sett mycket effektivt i undervisningen av mellanstadieelever.
Kopplingen mellan demokrati och miljö är både relevant och framsynt.

Några delar som väcker större engagemang hos barnen?
Klasstävlingen är mycket trevlig och ett bra sätt att bidra med pengar till klasskassan. Jag fick en elev att delta i tävlingen, och hon kom på tredje plats. I övrigt är rebusarna, korsord och uppgifterna väl emottagna av eleverna.

Har du något förslag på förbättringar?
– Ni borde koppla de olika delarna till betygskriterierna från Lgr22 för att skapa mer intresse hos lärarna. Vi waldorflärare är vana vid att tänka holistiskt i undervisningen, men lärare på kommunala skolor kanske skulle känna sig tryggare med att se en explicit koppling till betygskriterierna.

Har du något tips till lärare som nyss börjat använda böckerna?
– Koppla Natur- och Miljöboken till undervisningen utifrån eget intresse. Det finns flera ingångsvägar – biologi, ekologi, geografi, religion, samhällskunskap osv.

Undersökningsenkät

Du kan nu använda Miljöböckerna via Skolon!

Skolon logga 256x256 pixlar
Länken öppnas i en ny flik
och tar dig till Miljöböckerna.se