Tema familj – release höst 2023

Tema Familj - tillsammans kan vi nå hemmen!

Vi har under 30 års tid arbetat med att kostnadsfritt ge naturorientering
och lärarande för hållbar utveckling till elever i grundskolan.

Vårt mål har alltid varit att på bred front nå elever och slutligen öka engagemanget för familjer. Nu har vi tagit fram ett digitalt familjetema för att öka engagemanget, nyfikenheten för naturkunskap och Globala målen. 

Vi tror även att det kan skapa mervärden i skolan genom att: 

• främja och bidra till elevernas kunskapsutveckling.
• ge goda studievanor och föräldrar insyn.
• ge tid för labb och test utanför lektionstid.
• ge eleven tid att observera och dokumentera något i hemmet eller närmiljön som sedan ska ligga till grund för arbete i klassrummet.
•ge möjlighet att elever får diskutera och skapa engagemang på familjens hemspråk.
• bidra till familjens kunskapsutveckling, kärlek till naturen och vår möjlighet att lära för en hållbar för en hållbar utveckling.

Innehållsförteckning Tema Familj

 • Kärleken till vår natur!
 • Allemansrätten och våra nationalparker.
 • Energi – spara och välj klimatsmart. 
 • 10 enkla tips för att bli mer klimatsmarta i hemmet.
 • Globala målen – vad är det? 
 • Värna vårt värdefulla vatten!
 • Vatten och avlopp – vad får vi spola ner? 
 • Skräpplockare i skog och mark.
 • Livsstil och cirkulär ekonomi på ett lätt sätt. 
 • Alla tjänar på när vi återvinner.
 • Påverka hur ni handlar och äter.
 • Matsvinnet. 
 • Kör miljövänligt och åk tillsammans!
 • Gammalt blir nytt – både kläder och prylar blir fina grejer.
 • Hur blir man en bra förebild? Värna ditt bostadskvarter.
 • Labba och experimentera hemma!
 • Familjetest och tävlingar. 

Digitala läromedel - helt kostnadsfritt

Vi har under ett par år arbetat intensivt med att skapa en helt
ny digital läromedelsserie som vi nu är stolta över att lansera.

Det behövs bara en dator, surfplatta eller mobiltelefon för att kunna hänga med och läsa, se på videofilmer och svara på frågor. 

Undersökningsenkät

Du kan nu använda Miljöböckerna via Skolon!

Skolon logga 256x256 pixlar
Länken öppnas i en ny flik
och tar dig till Miljöböckerna.se