Vi har skapat ett helt nytt och kostnadsfritt läromedel!

Lustfyllt lärande för en hållbar samhällsutveckling!

Det talas mycket om hot mot miljön och klimatet idag. Vi vill hellre tala om möjligheter. Att tidigt ge den uppväxande generationen kunskaper om vår natur och miljö tror vi är ett oslagbart sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Vår ledstjärna är att lärandet ska vara möjlighetsbaserat och lustfullt. Därför har vi skapat vårt digitala läromedel i samma anda. Det tycker vi att vi lyckats med!

Registrera dig på miljobockerna.se

och börja arbeta med vårt digitala material redan idag!

Undersökningsenkät

Du kan nu använda Miljöböckerna via Skolon!

Skolon logga 256x256 pixlar
Länken öppnas i en ny flik
och tar dig till Miljöböckerna.se