Stockholms Stad Logotyp

Samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

KORT OM OSS

Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala skolverksamheten, det vill säga grundskola (inklusive förskoleklass och skolbarnsomsorg), grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Dessutom kvalitetssäkrar och informerar utbildningsförvaltningen om både kommunala och fristående skolor och deras verksamheter.

Läs mer på vår hemsida

Vi finansierar Natur och Miljöboken i era kommuner