Länsstyrelsen Kalmar Län Logotyp

Samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

KORT OM OSS

KORT OM OSS

Vi bidrar till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt i Kalmar län. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Läs mer på vår hemsida

Vi finansierar Natur och Miljöboken i era kommuner