Samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

KORT OM OSS

Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen.

Våra produkter är baserade på en förnybar råvara och ersätter fossilbaserade material, våra växande skogar tar upp koldioxid från atmosfären och vi arbetar kontinuerligt med att minska påverkan från vår egen verksamhet. Samtidigt bidrar vi till en positiv utveckling av samhället och för våra medarbetare.

Läs mer på vår hemsida

Vi finansierar Natur och Miljöboken i era kommuner