SYSAV Logotyp

Samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

KORT OM OSS

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Läs mer på vår hemsida

Vi finansierar Natur och Miljöboken i era kommuner