El-kretsen

Samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

KORT OM OSS

El-Kretsen är ett nationellt insamlingssystem för elavfall och batterier. Tillsammans med landets alla 290 kommuner, en rad olika återvinnare och alla de producenter som stödjer och finansierar hela verksamheten har vi byggt upp ett system som verkligen gör skillnad.

Att återvinna spar på jordens resurser, att vi tar tillvara de material som redan en gång brutits. Energin som går vid återvinning jämfört med till exempel gruvbrytning är dessutom bara en bråkdel. Att återvinna elavfall innebär också att miljöfarliga ämnen tas om hand i slutna och säkra processer. Men så ser det inte ut i alla länder, och elavfallet är ett växande problem då det är det avfallsslag som växer mest globalt sett. Sverige ses ofta som föregångsland i dessa frågor. Även om vi återvinner mycket så är det en bit kvar innan alla material och ämnen kan återvinnas till sin ursprungliga form. Vi är på väg dit men det kräver utveckling, och utvecklingen startar i skolan.

I samarbetet med Natur & Miljöboken hoppas vi kunna bidra med att skapa nyfikenhet och kunskap till varför, att och hur vi ska samla in och återvinna elavfall och batterier.

Mer information om elavfall och hur El-Kretsen jobbar finns på https://kunskapsrummet.com

Vi finansierar Natur och Miljöboken i era kommuner