< Tillbaka till startsidan

Till hösten 2019 når 200 000 böcker Sveriges barn i ålder 10-12 år.
Vi är stolta över att kunna lämna över vår gemensamma gåva till barnen. Distributionen böckerna sker via skolan och våra ambassadörer på skolorna använder böckerna i sin undervisning för årskurs 4-6.


Våra läromedel uppdateras varje år och har till detta år uppdaterats med fakta, ny design, bilder och illustrationer. Som tidigare följer läromedlet läroplanens naturorienterande ämnen. Nu börjar arbetet för de 17 000 pedagoger som får en handledning, vi påminner om att elevboken är barnets gåva – de får och ska rita, skriva och ta hem den till familjen. 


Tack vare våra lokala och regionala samarbetspartners kan vi kostnadsfritt dela ut böckerna till barnen i årskurs 4, 5 och 6, dessa böcker tar de sedan hem till sin familj. När boken når hemmet ökar kunskapen och medvetenheten även bland de vuxna.


Totalt når vi år 17 000 lärare i höst. Sedan 1995 har utgivningen av Natur & Miljöboken skett till över 4,9 miljoner elever i Sverige. Ett faktagranskat, inspirerande och framförallt aktuellt läromedel i natur- och miljökunskap.


Tack till samtliga organisationer som gör denna kunskapssatsning och samhällsförändring möjlig! 
Vår uppmaning är att ni som arbetar som pedagoger och elever sänder ett tack till de som syns på böckerna och medverkar till utgivningen i din kommun.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Copyright © 2020 Kunskapsförlaget

Design by Sweetcreatives