Natur och miljöboken är ett läromedel inom hållbar utveckling

Tredelad Läromedelsserie

Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

NMboken böcker

Natur & Miljöboken är kompatibel med miljömålen i Lgr 11 och fungerar både som ett fristående läromedel samt som ett komplement till andra NO-material.

Natur & Miljöboken finns även digitalt att ladda ner på Appstore. Se instruktion Ladda ner App Natur & Miljöboken

TEMA: VÅR ENERGI NU OCH I FRAMTIDEN 2020

TEMA: MAT, DIN HÄLSA OCH MILJÖ 2020