Svenska Bostäder logo

Samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

KORT OM OSS

Detta gör vi för miljön

Svenska Bostäder arbetar sedan många år för ett långsiktigt hållbart samhälle där våra hyresgäster ska ha ett miljöanpassat och bra boende. Arbetet omfattar bland annat energieffektivisering, källsortering av avfall, och miljövänliga materialval. Men vårt arbete inom miljö är långt ifrån färdigt utan måste ständigt förnyas och förbättras.

Läs mer på vår hemsida

Vi finansierar Natur och Miljöboken i era kommuner