< Tillbaka till startsidan

Skånska Lomma är vackert beläget vid Lommabukten, en del av
Öresund. Det nutida samhället skiljer sig vitt från det forna, som
från 1800-talet fram till för några årtionden sedan dominerades
av tegel- och cementtillverkning.

Numera ligger tyngdpunkten på en mängd småföretag och det
närliggande lantbruksuniversitetet i Alnarp. Dagens Lomma,
med den långa sandstranden ”Lomma Beach”, hamnen och
den pampiga kyrkan, är en fridfull tätort. Men pass på, den
som trodde att fridfullt skulle vara synonymt med sävligt.
Kommunen med sina 25 000 invånare växer och frodas.
Företagsmängden ökar ständigt. Miljöintresset likaså – och där
är skolbarnen den drivande kraften. Martin Persson är chef
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Han berättade för oss om hur man både gifter bra skolgång med
modernt miljötänk.

Lomma kommun kom på 21:a plats i undersökningen
”Bästa skolkommun”. Hur lyckades ni hamna så högt upp
på listan?


Vi har mycket goda utbildningsresultat, meritvärdet är högt
och har stigit de senaste åren. Barn- och utbildningsnämnden
har satt upp målet att samtliga av våra elever ska bli behöriga
till gymnasiet. Vi är ännu inte där, men ska givetvis dit.
Vi hade i våras 96 % behöriga till gymnasieskolan. I år ska vi
nå målet om 100 %.


Miljön har också en central plats i er utbildning.
Många skolor idag tar ett helhetsgrepp om miljöfrågor
med närproducerad skolmat, grön energi, återbruk
och miljövänliga skoltransporter. Vilka utmaningar
anser du att skolan står inför idag avseende miljö- och
hållbarhetsfrågor?


Vi har många utmaningar, inte minst matsvinnet som vi vill
minska ytterligare. Och därför kommer vi under nästa läsår
att äta skolmåltiden under planerade lektioner istället för som
idag att äta under en rast.

Pilängskolan i Lomma vann Kraftringens tävling
Spänningssökarna med sin uppfinning ”Powersquare”.
Den skapar miljövänlig energi med hjälp av sol och vatten.
Upplever du att det finns en gedigen vilja att lösa de
miljöproblem vi står inför idag hos dagens barn och
ungdomar?


Miljöproblem bärs just nu av barn och ungdomar. Jag är säker
på att den rörelse som vi nu ser födas bara kommer att växa.
De är barn och ungdomar som kommer att rädda planeten.
Med det sagt ska engagemanget och de strejker som just nu
genomförs ske utanför skoltid.
Varför har ni valt att medverka till utgivningen av Natur &
Miljöboken i Lomma kommun?
Vi medverkar eftersom det är ett läromedel med relevant
innehåll och i övrigt ett mycket pedagogiskt upplägg.
Och boken används i stor utsträckning i vårt arbete med
hållbarhetsfrågorna.

POWERSQUARE
Powersquare är en evighetsmaskin i form av en
rektangulär stålkonstruktion. Vatten samlas upp i ett
hörn, värms upp av solenergi och förångas. Det driver
turbiner. Vattnet som sedan kondenserar rinner ner på
andra sidan av konstruktionen och driver fler turbiner.
Eftersom systemet är slutet återanvänds vattnet, och på så
sätt används både energi från sol och vatten. Tanken är att
Powersquare främst ska komma till nytta för människor
i utsatta områden som oftast saknar el, till exempel
kåkstäder och flyktingläger.
2018 blev Powersquare det vinnande bidraget i
Spänningssökarna, en årlig tävling för niondeklassare
i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Uppfinnarna är klass
9D i Pilängskolan i Lomma. Bakom tävlingen, där syftet
är att öka kunskapen om energi och miljö med kreativa
uppfinningar, står energibolaget Kraftringen.

LOMMA KOMMUN
Lomma kommun har 1 400 anställda. I Lomma kommun
finns fyra förvaltningar. Förvaltningen för utbildning,
kost, kultur och fritid ansvarar för förskola, grundskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och övrig
skolverksamhet.

Text: Kristina Nordström Töyrä

header image

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Copyright © 2019 Kunskapsförlaget

Design by Sweetcreatives