Globala målen i elevböcker och i handledningar

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Till hösten 2020 kommer samtliga av Natur & Miljöbokens läromedel vara uppdaterade med information om de Globala målen. Det är väldigt viktigt tycker vi att låta barnen bekanta sig med målen och förstå hur de är kopplade till deras vardag.

I lärarhandledningen har vi kopplat varje lektion till några Globala mål som passar och självklart också en lite mer förklarande text om vad Globala målen är och hur vi alla kan arbeta mot dem.

Vill du veta hur just du kan bidra? Besök Globala målen

Globala Målen för hållbar utveckling Logotyp