< Tillbaka till startsidan

Natur och Miljöboken är ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom hållbar utveckling.

Läromedelsserien Natur och Miljöboken

Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

Natur & Miljöboken är kompatibel med miljömålen i Lgr 11 och fungerar både som ett fristående läromedel samt som ett komplement till andra NO-material. Innehållet i de tre stegen går att arbeta med i både helklass, grupparbeten samt på egen hand.

Lärarhandledning Natur och Miljöboken

Lärarhandledningen innehåller färdiga lektionsupplägg som tar hänsyn till ämnesöverskridande och temainriktad undervisning. Den innehåller också fördjupningar, övningar och experiment.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Copyright © 2020 Kunskapsförlaget

Design by Sweetcreatives