Vinnare ”En idé för de globala målen”

TÅRTKALAS NÄR VI GRATULERADE 5B I SKANSKVARNSSKOLAN

Tillsammans anordnar Natur & Miljöboken, miljömärkningen Svanen och Håll Sverige Rent en årlig klasstävling. Temat för årets tävling var att skapa en uppfinning eller idé som kan hjälpa oss att nå de Globala målen till 2030. Bidragen var i år digitala, i form av filmer, sånger, bilder, konstverk och teckningar.

Bland alla bidragen fastnade juryn för ”Mina idéer och uppfinningar” av Alva från Klass 5B, Skanskvarnsskolan.

Klassens vinst är 10 000 kronor. Totalt belönas 10 klasser med prispengar som får användas till en upplevelse eller aktivitet inom området natur och miljö. Se de vinnande bidragen här.

Natur & Miljöboken tillsammans med Håll Sverige Rent var på plats och firade klassen (på avstånd) med stort tårtkalas, pokal, diplom och en gigantisk prischeck på 10 000 kr! 

”En presentation av ett hållbart samhälle där samtliga dimensioner av hållbar utveckling finns med och som berör de Globala målen med hållbara, fredliga och välkomnande samhällen. Bidraget berör flera andra Globala mål, däribland fattigdom och god hälsa. I utformandet av ett hållbart samhälle har Alva tänkt i flera led, till exempel genom att förlägga fordon och transporter i glastunnlar ovanför marken. Alla garage finns under jord för att lämna plats ovan jord till förmån för gräsmattor, träd, växter och cykelstråk. Ett hållbarhetstänk som främjar biologisk mångfald, ökar trivsel och välmående hos oss människor, uppmuntrar till fysisk aktivitet och binder koldioxid.”

Juryn från Natur & Miljöboken, Håll Sverige Rent och Miljömärkningen Svanen Tweet

1:a pris 10 000 kronor

2:a pris 5 000 kronor

3:e pris 1 000 kronor till 8 klasser

 

Micke Ekorre Motiv D

Diplom till alla deltagande klasser

Tack till alla klasser och bidrag som ni sänt in! Alla deltagande klasser belönas med diplom för sin medverkan. Ladda ner Diplom och skriv ut.

Samtliga placerade klasser (första till tredje plats) bidrag kommer att presenteras under våren 2021 Svenska Kunskapsförlagets hemsida, samt på Facebook.