Nytänk i Dalarna

Klimatförändringarnas effekter på bebyggelse har gett upphov till innovation inom försäkrings-branschen. Vi begav oss till Dalarna för att ställa några frågor till Malin Floridan, hållbarhets- och säkerhetschef på Dalarnas Försäkringsbolag.

Jordens medeltemperatur stiger kontinuerligt och det är varmare än vad det har varit på över 100 000 år. 2021 slog FN:s klimatpanel fast att det senaste årtiondets extremväder är kopplat till klimatförändringarna. Medan man på politisk nivå fortfarande dividerade om den globala uppvärmningen och dess effekter, fick försäkringsbolagen känna på vad det innebar. Det varmare klimatet har lett till översvämningar och stormar som i sin tur lett till skador på hus och miljö, och resulterat i mångdubblade ärenden.

Hur har det påverkat er miljöarbete, Malin Floridan?

– Hållbarhet är ett ledord för oss, det genomsyrar hela bolaget och har gjort det länge. Kunder ska känna sig trygga, det är vårt främsta fokus. Vi ska göra vad vi kan för att ge våra kunder den tryggheten, och det kräver mer än någonsin att man arbetar med miljön i åtanke.

Vårt miljöarbete bygger på strävan att hushålla med resurser och minska utsläppen i luft och vatten. Varje skada som inte inträffar är en stor vinst för miljön – med mindre avfall, kemikalier, energiåtgång, material, transporter och annat. Till exempel orsakar en villabrand ungefär samma koldioxidutsläpp som att köra en fossildriven bil fyra varv runt jorden.

Att förebygga skador är därför det viktigaste vi på Dalarnas försäkringsbolag kan göra för miljön. Störst påverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador.

Vi arbetar också för att minska miljöpåverkan i våra interna arbetssätt, främst genom energieffektivisering, successiv övergång till förnybara källor och minskat resande genom ökad användning av digital mötesteknik. Dessutom sponsrar vi olika initiativ som gynnar miljön.

Vi använder grön el i verksamheten och har installerat solpanel på vårt kontor i Borlänge. Utvecklingen av digitala tjänster leder till färre pappersutskick till kunder, vilket minskar miljöpåverkan samtidigt som informationen blir mer tillgänglig för kunderna.

Att vara försäkrad är en trygghet, men som husägare vill man inte att olyckan är framme över huvud taget. Skador är krångliga, tidsödande och vissa saker är oersättliga. ”Den bästa skadan är den som inte hänt” är något av ett motto hos Dalarnas Försäkringsbolag. Kan du berätta om ert förebyggande arbete med kunder?

– Vi har en avdelning som enbart jobbar med skade-förebyggande åtgärder mot våra kunder. Fokus är att uppmärksamma kunden på vad hen kan göra för att förebygga skador kopplat till brand, vatten, trafik och naturskador. De genomför hembesök hos försäkringskunder i villa, med genomgång av vatten-, brand- och inbrottssäkerhet. De besöker även lantbruk, industrier och andra företag för att stötta med rekommendationer kring förebyggande åtgärder.

Vi föreläser också för grupper om hur man förebygger en skada och kommunicerar löpande, via bland annat Facebook.

- Barnen har en mycket viktig roll, de är våra framtida hållbarhetshjältar! Vi på Dalarnas Försäkringsbolag vill vara med och bidra till att nästkommande generationer växer upp och har bra kunskaper om att leva mer hållbart. Det känns gott i hjärtat att vara med och bidra till det.

Expertisen om vilka skador som kan uppstå i hus och viljan att veta mer, har gjort Dalarnas Försäkringsbolag till en pionjär även för byggnation. Det var Dalarnas Försäkringsbolag som 2015 tog initiativet till Dalarnas Villa, ett omtalat miljövänligt nybygge och forskningsprojekt. Berätta mer om det!

– Vi har byggt en villa strax utanför Falun tillsammans med Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar, materialleverantörer, husleverantörer och entreprenörer.

Villan har fokus på brand-, inbrotts- och vattenskadesäkerhet samt hållbarhet och framtida underhåll. Byggperioden var samtidigt en lärandeprocess för verksamma i byggbranschen, genom medverkan längs vägen och studiebesök under byggtiden. Idag är huset färdigbyggt och hyresgäster bor där, medan forskning pågår i syfte att göra byggbranschen mer hållbar.

– Byggandet av Dalarnas Villa ha också lett till fler samarbeten inom hållbart byggande. Villa Zero, ett klimatneutralt hus i Borlänge, är ett projekt som Dalarnas Försäkringsbolag är med och stöttar, främst med sakkunnighet inom skadeförebyggande åtgärder.

 

Har övriga byggbranschen tagit lärdom av projektet? Kan Dalarnas Villa kan bli en prototyp för framtida hus?
– Vi har nog bidragit till ett ökat intresse och en efterfrågan och nu finns det Svanenmärkta alternativ på marknaden. Förhoppningsvis har vi ökat medvetenheten och kunskapen i hållbart byggande.

Ett långsiktigt, förebyggande miljöarbete är också tanken bakom Natur & Miljöboken. Ni bidrar till utgivningen av materialet i hela Dalarna. Hur ser ni på skolans och barnens roll för den framtida miljön?
– Barnen har en mycket viktig roll, de är våra framtida hållbarhetshjältar! Barn idag är nog mer medvetna om vad hållbarhet betyder än vad jag var som barn.

Men det behövs ännu mer kunskap, och där spelar skolan en viktig roll. Därför ser vi att Natur- och Miljöboken kan hjälpa oss alla med att skapa en mer hållbar framtid.

Vi på Dalarnas Försäkringsbolag vill vara med och bidra till att nästkommande generationer växer upp och har bra kunskaper om att leva mer hållbart. Det känns gott i hjärtat att vara med och bidra till det.

VILL DU VETA MER?

Dalarnas Försäkringsbolags hemsida kan du hitta mer information.

Text: Kristina N Töyrä

Undersökningsenkät

Du kan nu använda Miljöböckerna via Skolon!

Skolon logga 256x256 pixlar
Länken öppnas i en ny flik
och tar dig till Miljöböckerna.se