< Tillbaka till startsidan

Med kontor från Kiruna i norr till Stockholm i söder arbetar BDX Företagen AB med anläggning, entreprenad, logistik och industri.

Företaget specialiserar sig på ett helhetsansvar avseende miljöfrågor och erbjuder sina kunder ett brett utbud av miljörelaterade tjänster. Vi på Natur & Miljöboken passade på att ställa några frågor till informationschef Anna Jonsson.

 

Text: Mattias Lindblad

header image

När man läser om er miljökompetens kan man inte bli annat än imponerad över bredden på miljörelaterade tjänster som ni tillhandahåller. Miljöutredningar, saneringsarbeten, avfallshantering, sug- och spoluppdrag, provtagningar samt säkerhetsrådgivning vid hantering av farligt gods för att nämna några. Hur bibehåller man spetskompetens inom så många olika domäner?

Det handlar hela tiden om att ständigt utvecklas och utbildas utifrån vad våra kunder efterfrågar. Vår personal är vår främsta resurs.

Ni hjälper även till med att omvandla avfall till nya produkter. Kan du ge ett exempel på en sådan transformation?

Ett exempel är vår verksamhet på SSAB i Luleå, där vi tar hand om stoft och partiklar som blir över vid stålproduktionen. Detta avfall gör vi briketter av och dessa återförs till produktionen istället för att läggas på deponi eller släppas ut i luften. Detta ger både en ekonomisk-, och miljömässig vinst för vår kund.

 

Ett annat viktigt arbete som ni utför är att sanera förorenade markområden och vattendrag. Kommer dessa föroreningar främst från föregående decennier eller sker det stora utsläpp även i dag?

Tyvärr sker det utsläpp även idag, men det är uteslutande ofrivilliga sådana, olyckor i arbetet. Men fortfarande är det många gamla synder som dyker upp.

Kan det vara svårt som företagare idag att hålla sig à jour med de nya lagar och förordningar som fortlöpande presenteras inom miljöområdet?

Ja, det är inte helt enkelt, däremot är det vår skyldighet att ständigt ha koll på nya lagar och förordningar. Om vi inte har det gör vi inte vårt jobb på rätt sätt.

 

Har ni märkt av en större efterfrågan kring miljökonsultation vid tillståndsprocesser och avtalsförhandlingar från era kunder?

Vi märker att konjunkturen påverkar även denna typ av verksamhet, även om viljan och medvetenheten är större idag. De flesta företag vill göra rätt men frågan är inte alltid högst prioriterad.

 

Varför har ni valt att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken?

För oss är det otroligt viktigt att vara med och bidra till att öka medvetenheten kring dessa frågor. Om man redan som barn lär sig mer kring samband och orsak och verkan så tror vi att det kan vara med och påverka hur vi agerar när vi är vuxna. Natur & Miljöboken är ett utmärkt utbildningsmaterial som vi är otroligt stolta över att samarbeta med.

© Foto: Per Pettersson.Anna Jonsson, informationschef BDX.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Copyright © 2020 Kunskapsförlaget

Design by Sweetcreatives