Lärare vann 5000 kr till sin klass!

Vi undersöker varje år vad lärare anser om Natur & Miljöboken och våra läromedel. För att öka engagemanget har vi instiftat ett pris till de lärare som svarar på undersökningen. Hundratals pedagoger som deltog i dragningen motiverade varför lärande för hållbar utveckling är viktigt i undervisningen. Bland dessa svar så drog vi två lyckliga vinnare som fick 5 000 kr var till sin undervisning inom hållbar utveckling!

Ann-Christine Magnusson, Bergums skola i Göteborg vann 5 000 kr till sin undervisning. För vinsten blir det ett besök för hennes elever till Universeum där de ska ta sig an uppdrag kopplade till Globala målen. Tillsammans genomför de praktiska övningar i mindre grupper gör  en djupdykning i några av dem. Eleverna får även reflektera kring hur de själva kan påverka och bidra till en mer hållbar värld.

 

Våra elever måste få en insikt i att vi bara har en jord och att vi alla har ansvar för att den finns till för våra efterlevande. Att dagligen välja det som innebär hållbar utveckling.

5000 kr går även till Anna-Lena Parkstam, Vaksala skola i Uppsala. Där klassen under terminen har arbetat med plastslöjd, vilket innebär att skapa nya saker av plast som de har städat upp i naturen.  Nu håller klassen som bäst på att samla in pengar till en klassresa, och vinsten från Natur & Miljöboken får gå dit också. ”På resan tänker vi oss ett besök på Tekniska museet, där temat är hållbar utveckling”.

Att undervisa för en hållbar utveckling är helt avgörande för vår framtid. Eleverna är även engagerade i ämnet och har lätt för att komma med egna idéer. Som lärare är det en lärresurs som går att ämnesintegrera, göra temadagar och fadderträffar runt, så det är ett outtömligt område som alltså gör över ämnen och åldersgränser! Det är även enkelt att göra hemuppgifter och få med elevernas familjer i dessa engagerande frågor.

Undersökningsenkät