En närodlad ekonomi

Hållbarhet leder oftast tankarna till miljö och ekosystem, hur vi hanterar vatten, luft och land. Men begreppet är bredare än så. Bland FN:s sjutton globala mål för hållbar utveckling finns, utöver den ekologiska dimensionen, även sociala och ekonomiska. 
Vi talade med Marika Sunesson, marknadschef på Sparbanken Eken, ett företag som satsar på samtliga bitar och engagerar sig lokalt.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger ihop och växelverkar. Ekonomi handlar om att hushålla med resurser. Vad betyder begreppet ”ekonomisk hållbarhet” för er, och hur känner ni att ni som bank bidrar till det, Marika?

– På Sparbanken Eken är hållbarhet i alla aspekter en naturlig del i vår verksamhet. Just den ekonomiska hållbarheten ligger i att vi bland annat erbjuder våra kunder att spara i hållbara fonder och att vi erbjuder låneprodukter för att göra gröna investeringar, till exempel sollån, gröna billån och bolån.

Det innebär även att genom kvalitativ rådgivning hjälpa våra kunder till en trygg och stabil ekonomi. Dessutom arbetar vi aktivt med att vara en lönsam och ekonomisk hållbar bank som kan utvecklas och vara en motor i det lokala ekonomiska kretsloppet även i framtiden.

Den ekonomiska dimensionen är bunden till den sociala, en annan viktig komponent. Social hållbarhet berör hälsa, trygghet, utbildning och rättvisa – människans välbefinnande. Hur kommer det sig att ni axlar den här sociala rollen?
– Den sociala hållbarheten har varit en grundbult i verksamheten sedan sparbanken bildades – att låta en del av bankens överskott gå tillbaka till regionen där vi verkar och bidra till olika samhällsprojekt och insatser.

Genom åren har bidragen gått till allt ifrån lekplatser, konstprojekt, bredbandsutbyggnad, integrationsprojekt samt olika insatser i pågående kriser som till exempel torkan 2018 och coronapandemin 2020-2021.

Ni verkar lokalt. Är det viktigt att banker arbetar just lokalt,
sett ur hållbarhetsperspektiv?
– För oss är det mycket viktigt, vi vill vara en motor i utvecklingen i den geografin vi verkar. Just genom att verka lokalt ser vi att vi bidrar på många olika sätt och delar inom hållbarhetsområdet – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

 

FAKTA

Gröna lån är banklån med lägre ränta för hållbara köp.
Grönt billån är lån till en miljövänligare bil, det vill säga ett fordon med lågt koldioxidutsläpp, max 50 gram koldioxid per kilometer. Grönt bolån ger lägre ränta vid köp av miljöanpassade bostadsrätter och villor. Miljöanpassade hus byggs under kontrollerade former, med omtanke för både miljö och människors hälsa. Två exempel är Svanenmärkta hus och certifierade passivhus.

Sollån är lånet för den som vill investera i solpaneler och i sin tur sänka sina elkostnader.

Har du en hållbar samhällsidé?
Sparbanken Eken har sedan 2008 delat ut över 50 miljoner i form av sponsring och stiftelsebidrag. Den som har en idé som gör det bättre att leva i området, såväl privatpersoner som företag och organisationer, kan
ansöka om pengar.

Sponsringen fördelas mellan idrott, kultur och samhällsutveckling till initiativ som når breda grupper i samhället, med fokus på barn och ungdomar, och resulterar i lokal nytta för bygden i form av aktiviteter och affärer.

Sparbanken Eken är en lokal bank med kontor i
Kalmar, Kronoberg och Blekinge län på orterna:

Ryd, Långasjö, Älmeboda, Delary, Grimslöv och Åryd. De bidrar till utgivningen av Natur & Miljöboken i kommunerna Tingsryd, Älmhult, Alvesta, Emmaboda och Ronneby.

Att möjliggöra detta viktiga arbete bland regionens barn och unga, känns både viktigt och meningsfullt. Vi är tacksamma över att få vara med!

Marika Sunesson

Lyckoslanten – penningekomi för mellanstadiet
Tidningen Lyckoslanten, som ges ut av Sparbankerna och Swedbank, är Sveriges äldsta utkommande tidning riktad till barn.

Den handlar om pengar, sparande och engagemang på ett underhållande sätt – och är helt gratis. Tidningen skickas ut fyra gånger per år till alla landets skolor, årskurs 4–6.

Undersökningsenkät

Du kan nu använda Miljöböckerna via Skolon!

Skolon logga 256x256 pixlar
Länken öppnas i en ny flik
och tar dig till Miljöböckerna.se