En annan sida av plast!

Om plast hanteras på rätt sätt kan den bli en resurs i kampen för hållbarhet. Helena Karlsson, kommunikations- och marknadsansvarig på Mälarplast och August Lundh, berättar om hur och när plast kan vara bästa miljövalet.

Eskilstuna, som också kallas ”Smestan” efter finsmides-manufakturen som anlades på 1650-talet, är en historisk industristad. Här har man alltid tillverkat saker och gör det än idag. De bevarade smedjorna vittnar om ursprunget till en allmän industriell initiativrikedom utifrån stål – alltifrån gevär och nycklar till bordsknivar – men också till plastproduktion. I det moderna Eskilstuna finns Mälarplast, en legoproducent som tillverkar produkter till en rad olika företag samt systerbolaget August Lundh, som förser storkök med serveringsutrustning i plast. De satsar också stort på innovativa, miljövänliga materialval och återvinning. Man kan säga att plast är ett ämne med brokig bakgrund. Engångsplasten som nu blivit förbjuden finns i våra hav och i naturen – och själva ordet plast har nästan blivit synonymt med miljöförstöring. 

Men rätt använt kan plast kan vara det mest resurseffektiva och miljövänliga alternativet, menar ni. Kan du förklara hur?

– För det första gäller det utsläppen – våra produkter tillverkas av termoplaster, vilket är den vanligaste typen av plast som formas genom upphettning i en formspruta. Energiåtgången vid formsprutning är betydligt lägre än för många alternativa material.

Jämför man exempelvis en plasttallrik med en tallrik av opalglas så orsakar tallriken av opalglas 25% mer koldioxidutsläpp än tallriken av plast ur ett livscykelperspektiv. Om plasttallriken är av återvunnet material blir skillnaden hela 86 % i koldioxidutsläpp. Plastens låga vikt är också en viktig faktor. Plastråvara och produkter av plast är lätta att frakta, vilket i sig innebär lägre utsläpp.

Plast bidrar också till att transporter av andra material blir mer klimatvänliga då plast mer och mer ersätter tunga komponenter i lastbilar, flygplan och båtar. Men det som verkligen utmärker termoplast är de goda återvinningsegenskaperna.


Termoplast kan återvinnas till 100 % utan att hållfasthet eller hållbarheten påverkas, vilket är mycket positivt ur ett klimatperspektiv.

Vad är skillnaden mellan bio- och vanlig plast?

– Ett material definieras som en bioplast om den antingen är biobaserad, biologiskt nedbrytbar eller både och.

Vi arbetar med många olika typer av bioplaster då man
beroende på materialets egenskaper uppnår olika resultat.


I våra tallrikar, muggar och glas använder vi en biobaserad plast där organiskt material ersätter ca 12-14 % av petroleumbaserad plastråvara, men för andra typer av produkter arbetar vi med plaster som tillverkas helt och hållet av organiskt material.


Skiftet från petroleumbaserad plast till förnyelsebara, regenererade eller komposterbara material är en metod för att lätta produkters miljöpåverkan, och det är också en del av vår gröna produktion.


Vi arbetar också kontinuerligt med miljöförbättrande
åtgärder i tillverkningen, bland annat har vi installerat
solceller som ger oss närproducerad el, och vi återanvänder
all spillvärme och spillmaterial. Grön produktion måste vara
hållbar och vi strävar efter att vår produktion ska vara helt
klimatneutral till år 2030.

Vi ser vårt bidrag till Natur- och Miljöboken som en investering i vår framtid. Det hållbarhetsarbete som vi har påbörjat ger våra unga en möjlighet till en god framtid och genom utbildning får fler barn och unga möjligheten att föra arbetet vidare.

Nackdelen med många plaster, även bioplaster, är att
materialet inte är biologiskt nedbrytbart. Fördelen är att det
är så tåligt att det går att återvinna. Det är det som Green
Loop System går ut på.

Kan du berätta om det cirkulära systemet ni uppfunnit, och vilka
fördelar det innebär för människor och miljö?

– Produkter av plast har mycket god hållbarhet, men även
en plasttallrik blir med tiden sliten och behöver bytas ut.
Vanligen skulle tallriken kasseras och ett nytt inköp görs, vilket är ett otroligt slöseri med resurser.

Därför har vi utvecklat ett cirkulärt system baserat på August Lundhs miljövänliga plastprodukter för storkök och catering.

Green Loop är ett verktyg för verksamheter att bidra till klimatomställningen och systemet uppfyller regeringens
krav för cirkulär och klimatneutral upphandling.

Hela återvinningsprocessen sker i vår egen fabrik i Eskilstuna, på
så vis kan vi säkerställa spårbarhet och kvalitet i alla led.
Utöver den uppenbara miljövinsten som cirkulerade serviser
innebär, har Green Loop och plastserviser generellt många
fördelar även på arbets- och måltidsmiljön.

Plastserviser och utrustning minskar buller i matsalen och
är lätta att bära och hantera vilket är en stor fördel för
personalen som gör många tunga lyft varje dag. Dessutom
går plastserviser inte sönder då de tappas i golvet, vilket
minskar svinn och risken för skador i matsalen.


Ett slutet recirkulationssystem innebär en lösning på vår tids
stora miljöutmaningar. Det är också ekonomiskt gynnsamt
att leasa då det innebär ett jämnare kostnadsflöde, vilket
frigör resurser för kärnverksamheten. 

VILL DU VETA MER?

På August Lundhs hemsida kan du hitta mer information Green Loop

 

Text: Kristina N Töyrä

Undersökningsenkät

Du kan nu använda Miljöböckerna via Skolon!

Skolon logga 256x256 pixlar
Länken öppnas i en ny flik
och tar dig till Miljöböckerna.se