Vår läromedelsserie - en gåva till barnen!

Nu finns miljöböckerna även i digital form

Varje mellanstadieelev i de kommuner som tar emot Natur & Miljöboken får en tryckt eller digital bok som gåva.

Våra böcker är en tredelad läromedelsserie som eleverna erhåller i årskurs 4, 5 och 6.  Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

Natur & Miljöbokens läromedel 2021

Lärarhandledning

Steg 1 - 3

Temamaterial - Vår energi nu och i framtiden Åk 6-9

Temamaterial - Mat, din hälsa och miljön Åk 6-9