Vår läromedelsserie - en gåva till barnen och familjen!

Varje mellanstadieelev i de kommuner som tar emot Natur & Miljöboken får en tryckt eller digital bok som gåva. Våra böcker är en tredelad läromedelsserie som eleverna erhåller i årskurs 4, 5 och 6.  Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

Till hösten 2023 har vi ett helt nytt material riktat till familjen! 

Nu finns miljöböckerna även i digital form

Miljöböckerna - vårt nya digitala läromedel

Med stor glädje lanserar vi Natur och Miljöboken i en digital version som elever och lärare i hela Sverige kan nå i vilken webbläsare som helst.

Det är lättare än någonsin att lära sig om hållbarhet, miljön och naturen!