Vår läromedelsserie 2022 - en gåva till barnen!

Varje mellanstadieelev i de kommuner som tar emot Natur & Miljöboken får en tryckt eller digital bok som gåva. Våra böcker är en tredelad läromedelsserie som eleverna erhåller i årskurs 4, 5 och 6.  Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

Till hösten 2022 omarbetar vi samtliga böcker med nytt bildmaterial och anpassningar inför den nya läroplanen Lgr 22. 

Nu finns miljöböckerna även i digital form

Temamaterial - Mat, din hälsa och miljön Åk 6-9