Vår läromedelsserie – en gåva till barnen!

Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

NMboken böcker

Natur & Miljöbokens läromedel 2020

Temamaterial - Vår energi nu och i framtiden Åk 6-9

Temamaterial - Mat, din hälsa och miljön Åk 6-9