Intervju med Länsförsäkringar

Nästan fyra miljoner svenskar, en majoritet av landets befolkning, är kunder hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringar är en federation av tjugotre olika bolag med sammanlagt över 6 000 anställda. Varje företag verkar inom en särskild geografisk sektor och fungerar som försäkringsgivare, bank, pensionsbolag och fastighetsförmedlare. Länsförsäkringar har även FN:s globala hållbarhetsmål högt på agendan och stöttar en mängd projekt som värnar om miljö och unga…

Försäkring inför framtiden