Det är barn och ungdomar som kommer rädda planeten

Lomma

Skånska Lomma är vackert beläget vid Lommabukten

..en del av Öresund. Det nutida samhället skiljer sig vitt från det forna, som från 1800-talet fram till för några årtionden sedan dominerades av tegel- och cementtillverkning.

Numera ligger tyngdpunkten på en mängd småföretag och det närliggande lantbruksuniversitetet i Alnarp. Dagens Lomma, med den långa sandstranden ”Lomma Beach”, hamnen och den pampiga kyrkan, är en fridfull tätort. Men pass på, den som trodde att fridfullt skulle vara synonymt med sävligt. Kommunen med sina 25 000 invånare växer och frodas. Företagsmängden ökar ständigt. Miljöintresset likaså – och där är skolbarnen den drivande kraften. Martin Persson är chef på Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. Han berättade för oss om hur man både gifter bra skolgång med modernt miljötänk.

Lomma kommun kom på 21:a plats i undersökningen
”Bästa skolkommun”. Hur lyckades ni hamna så högt upp på listan?

Vi har mycket goda utbildningsresultat, meritvärdet är högt och har stigit de senaste åren. Barn- och utbildningsnämnden har satt upp målet att samtliga av våra elever ska bli behöriga till gymnasiet. Vi är ännu inte där, men ska givetvis dit. Vi hade i våras 96 % behöriga till gymnasieskolan. I år ska vi nå målet om 100 %.

Miljön har också en central plats i er utbildning. Många skolor idag tar ett helhetsgrepp om miljöfrågor med närproducerad skolmat, grön energi, återbruk och miljövänliga skoltransporter. Vilka utmaningar anser du att skolan står inför idag avseende miljö- och hållbarhetsfrågor?

Vi har många utmaningar, inte minst matsvinnet som vi vill minska ytterligare. Och därför kommer vi under nästa läsår att äta skolmåltiden under planerade lektioner istället för som idag att äta under en rast.

Pilängskolan i Lomma vann Kraftringens tävling Spänningssökarna med sin uppfinning ”Powersquare”. Den skapar miljövänlig energi med hjälp av sol och vatten. Upplever du att det finns en gedigen vilja att lösa demiljöproblem vi står inför idag hos dagens barn och ungdomar?

Miljöproblem bärs just nu av barn och ungdomar. Jag är säker på att den rörelse som vi nu ser födas bara kommer att växa.De är barn och ungdomar som kommer att rädda planeten. Med det sagt ska engagemanget och de strejker som just nu genomförs ske utanför skoltid. Varför har ni valt att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken i Lomma kommun? Vi medverkar eftersom det är ett läromedel med relevant innehåll och i övrigt ett mycket pedagogiskt upplägg. Och boken används i stor utsträckning i vårt arbete med hållbarhetsfrågorna.

POWERSQUARE

Powersquare är en evighetsmaskin i form av en rektangulär stålkonstruktion. Vatten samlas upp i ett hörn, värms upp av solenergi och förångas. Det driver turbiner. Vattnet som sedan kondenserar rinner ner på andra sidan av konstruktionen och driver fler turbiner. Eftersom systemet är slutet återanvänds vattnet, och på så sätt används både energi från sol och vatten. Tanken är att Powersquare främst ska komma till nytta för människor i utsatta områden som oftast saknar el, till exempel kåkstäder och flyktingläger. 2018 blev Powersquare det vinnande bidraget i Spänningssökarna, en årlig tävling för niondeklassare i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Uppfinnarna är klass 9D i Pilängskolan i Lomma. Bakom tävlingen, där syftet är att öka kunskapen om energi och miljö med kreativa uppfinningar, står energibolaget Kraftringen.

LOMMA KOMMUN

Lomma kommun har 1 400 anställda. I Lomma kommun finns fyra förvaltningar. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid ansvarar för förskola, grundskola,gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och övrig skolverksamhet.

Text: Kristina Nordström Töyrä