Sveriges lärare berättar!

Vi undersöker varje år vad lärare anser om Natur & Miljöboken och våra läromedel. I år hade vi även med en fråga om ”varför lärande för en hållbar utveckling är viktigt i svensk undervisning. ”

Vi samlade ett axplock utav de bästa och delar gärna med oss:

Våra elever måste få en insikt i att vi bara har en jord och att vi alla har ansvar för att den finns till för våra efterlevande. Att dagligen välja det som innebär hållbar utveckling.

Att undervisa för en hållbar utveckling är helt avgörande för vår framtid. Eleverna är även engagerade i ämnet och har lätt för att komma med egna idéer. Som lärare är det en lärresurs som går att ämnesintegrera, göra temadagar och fadderträffar runt, så det är ett outtömligt område som alltså gör över ämnen och åldersgränser! Det är även enkelt att göra hemuppgifter och få med elevernas familjer i dessa engagerande frågor.

Att undervisa kring hållbar utveckling är något jag brinner för i min lärarroll. Inte är det bara viktigt för att vi behöver arbeta för miljön, sociala förhållanden och så vidare, men eleverna brinner för detta. Eleverna är mer medvetna än vi vuxna många gånger. De är oroliga och drivna. De vill lära sig och göra skillnad. Jag har många ämnen men det finns inget arbetsområde som engagerar så som hållbar utveckling. Att undervisa kring detta och ge eleverna verktyg och kunskap för att göra den förändring som de efterfrågar krävs undervisning i detta.

Barnen är vår framtid och de är de som ska låna vår jord vidare efter vår generation. De måste därför få veta hur de på bästa sätt tar hand om den,

Att undervisa för en hållbar utveckling är helt avgörande för vår framtid. Eleverna är även engagerade i ämnet och har lätt för att komma med egna idéer. Som lärare är det en lärresurs som går att ämnesintegrera, göra temadagar och fadderträffar runt, så det är ett outtömligt område som alltså gör över ämnen och åldersgränser! Det är även enkelt att göra hemuppgifter och få med elevernas familjer i dessa engagerande frågor.

Undersökningsenkät