Svenska Kunskapsförlaget samarbetar med Skogen i Skolan

Vi på Natur & Miljöbokens förlag samarbetar med många olika aktörer inom miljöområdet, sedan länge samarbetar vi med Skogen i Skolan.
I vår senaste Lärarhandledning som utges hösten 2020 har vi nytt uppdaterat material från Skogen i Skolan.

Läs mer om Skogen i Skolans arbete här.

Skogen i Skolan

Ovan ett utdrag från Lärarhandledning.