Svenska Kunskapsförlaget samarbetar med Håll Sverige Rent

Under våren 2020 inledes samarbete mellan Svenska Kunskapsförlaget och Håll Sverige Rent. Syftet med samarbetet är att sprida utbildning samt läromedel till Sveriges lärare och elever i grundskolan.

Ambitionen med samarbetet är organisationerna tillsammans når ut med läromedel, utbildning, information och kunskap till Sveriges grundskola för att öka kunskap och arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Under detta läsår har vi nu tillsammans redan hunnit hålla en klasstävling där även Miljömärkningen Svanen var med i Juryn. Till hösten informerar Håll Sverige Rent i samtliga av Natur & Miljöbokens lärarhandledningar om sitt arbete och där lärare kan hitta information om Grön Flagg och mycket mer.

 

Håll Sverige Rent Grön Flagg

Redan nu kan du som lärare besöka www.hsr.se för att hitta massor av bra information om hur du som lärare kan arbeta med Grön Flagg.

 

Var med och motverka nedskräpningen!

Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Skräplabbet är en del av Håll Sverige Rents gemensamma skolsatsning Hållbarhet på schemat.

Skräplabbet är ett digitalt, lösningsorienterat kunskapslabb om nedskräpning, för undervisning i för- och grundskola.

Här får barnen konkreta kunskaper om människans påverkan på naturen, men också om skräpets potential som värdefull resurs – allt paketerat inom tydliga, lekfulla ramar. Samtidigt får de även en djupare förståelse för sina egna möjligheter att förändra och förbättra, och uppmuntran att engagera sig i sin omvärld.

Skräpplockardagarna