< Tillbaka till startsidan

Gästrike vatten

Samarbetar med Natur & Miljöboken för utgivningen i Gävleborgs län.

 

Gästrike Vatten tillgodoser kundernas behov av gott dricksvatten av hög kvalitet samt avleder och renar spillvatten.

 

-Vi ansvarar för en trygg dricksvattenförsörjning och avledande av spillvatten med rätt kvalitet.

 

-Vår organisation är anpassad för att bedriva verksamheten kostnadseffektivt, med långsiktighet och i samklang med samhällsutvecklingen.

 

-Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling av medarbetare och ledare för att möta framtidens krav och förväntningar.

 

-Vi tar intryck av och inför innovativ VA-teknik i våra anläggningar.

 

-Vi anpassar våra processer och VA-system på ett rationellt och effektivt sätt.

 

-Vi som medarbetare kännetecknas av god service, hög kvalitet på våra tjänster och gott affärsmannaskap.


Läs mer på vår hemsida

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Copyright © 2020 Kunskapsförlaget

Design by Sweetcreatives