< Tillbaka till startsidan

BDX Företagen

Samarbetar med Natur & Miljöboken för utgivningen i Västernorrland.

För miljöns skull

 

Inom Miljö arbetar BDX med allt från miljö- och återvinning, konsekvensutredningar till sanering, avfallshantering och deponier.

 

BDX har medarbetare som fungerar som säkerhetsrådgivare vid hantering av farligt gods samt även för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Alla medarbetare som arbetar inom miljö har relevanta utbildningar och kompetens.

 

Läs mer på vår hemsida

BDX_2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Copyright © 2020 Kunskapsförlaget

Design by Sweetcreatives