Samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

KORT OM OSS

VA SYD ansvarar för VA-verksamheten i fem kommuner i sydvästra Skåne: Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.

VA SYD renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.

Kretseum är VA SYDs pedagogiska verksamhet som inspirerar och aktiverar barn och unga till att göra smarta val i vardagen som bidrar till en hållbar stad.

Kretseum är VA SYDs pedagogiska verksamhet som inspirerar och aktiverar barn och unga till att göra smarta val i vardagen som bidrar till en hållbar stad.

Läs mer på vår hemsida

Vi finansierar Natur och Miljöboken i era kommuner