Gästrike Vatten Logotyp

Samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget

KORT OM OSS

Gästrike Vatten tillgodoser kundernas behov av gott dricksvatten av hög kvalitet samt avleder och renar spillvatten.

-Vi ansvarar för en trygg dricksvattenförsörjning och avledande av spillvatten med rätt kvalitet.

-Vår organisation är anpassad för att bedriva verksamheten kostnadseffektivt, med långsiktighet och i samklang med samhällsutvecklingen.

-Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling av medarbetare och ledare för att möta framtidens krav och förväntningar.

-Vi tar intryck av och inför innovativ VA-teknik i våra anläggningar.

-Vi anpassar våra processer och VA-system på ett rationellt och effektivt sätt.

-Vi som medarbetare kännetecknas av god service, hög kvalitet på våra tjänster och gott affärsmannaskap.

Läs mer på vår hemsida

Vi finansierar Natur och Miljöboken i era kommuner