< Tillbaka till startsidan

Andersson & Hultmark stärker personalens miljökunskap.

header image

Som en del av Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmarks miljöcertifiering sattes ett mål för verksamheten 2017 att stärka personalens miljökunskap. Som en ingenjörsbyrå inom VVS och Energi har Andersson & Hultmark under flera år fokuserat på de miljöfrågor som är betydande för bygg- och fastighetssektorn. För att vara en del av en hållbar utveckling i samhället måste företaget dock vara medvetet om den totala miljöproblematiken. Det hjälper också personalen i arbetet genom att bli mer lyhörda för kundernas miljöarbete samtidigt som engagemanget ökar och leder till mer miljöriktig projektering.

Sedan läsåret 2014/2015 har Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark som samarbetspartner till Svenska Kunskapsförlaget stöttat arbetet med att förse mellanstadieeleverna i Göteborgs grundskola med kostnadsfritt läromedel inom naturorienterande ämnen. Tack vare samarbetet med Svenska Kunskapsförlaget kändes det naturligt att kontakta förlagets miljöambassadör Cecilia Hed Malmström när en utbildning i miljökunskap började planeras på företaget.

Cecilia Hed Malmström var den första svenska kvinnan på Sydpolsbasen Amundsen-Scott och den första svenskan som jobbade som isborrtekniker i projektet Amanda på Sydpolsbasen Amundsen-Scott, Antarktis. Idag är hon polarguide och föreläser om polarmiljöer, klimatet, arbetsmiljö och ledarskap.

Resultatet av kontakten med Cecilia Hed Malmström blev att en heldagsutbildning bokades där Cecilia på ett inspirerande sätt föreläste om hållbar utveckling, hur vi ska förhålla oss till jordens resursfördelning och konsekvensen av klimatförändringarna. Praktiska övningar blandades med olika diskussioner som också handlade om Andersson & Hultmarks tjänster och profilering. Dagen avslutades med en tänkvärd föreläsning om livsglädje, arbetsglädje och arbetsmiljö. Då Cecilia som första svenska kvinnan jobbade som isborrtekniker på sydpolen fick hon erfarenhet av att jobba i en mansdominerad bransch. Det gör att hennes syn på manligt och kvinnligt ledarskap även är relevant i byggbranschen som också är mansdominerad. En av de viktigaste utgångspunkterna som hon arbetar efter är ”Vi är varandras arbetsmiljö”.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Copyright © 2020 Kunskapsförlaget

Design by Sweetcreatives