Uppsala utsedd till Årets globala klimatstad

UPPSALA UTSEDD TILL ÅRETS GLOBALA KLIMATSTAD

Stort grattis Uppsala, årets globala klimatstad! Ett föredöme för oss alla.

Juryns motivering till Uppsala som Årets globala klimatstad 2018:


”Uppsala framträder som klar global vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar, starkt regionalt ledarskap och fokus på kunskapsöverföring. Uppsala har ambitiösa, innovativa och vetenskapligt satta mål bland annat för förnybar energi och hållbar mobilitet. Investeringarna i transport- infrastruktur uppskattades särskilt av juryn. Trots att Uppsala är en liten stad anser juryn att den tjänar som global förebild”.

Läs mer på http://www.wwf.se/press/aktuellt/1746938-uppsala-utsedd-till-arets-globala-klimatstad

One Planet City Challenge WWF

One Planet City Challenge